Rozmowy z granicy
Border Conversations
W brzasku Aurory
Aurora's Sunrise
Sąsiad Abdi
Neighbour Abdi
Sex work
Labor
Dwukrotnie skolonizowana
Twice Colonized
Reasamblaż
Reassemblage
Nazwisko Viet imię Nam
Surname Viet Given Name Nam
Opowieść o miłości
A Tale of Love
Zapominając Wietnam
Forgetting Vietnam
Skąd dokąd
In the Rearview
Przeżyć
Flee
Joonam
Joonam
Nam June Paik. Księżyc to najstarszy telewizor
Nam June Paik: Moon Is The Oldest TV