Kowboje-poeci
Cowboy Poets
Historia naturalna zniszczenia
The Natural History of Destruction
Umberto Eco i biblioteka świata
Umberto Eco - A Library of the World
8 mm cudownych lat
The Super 8 Years
Społeczeństwo spektaklu
The Society Of the Spectacle
Opowieść o miłości
A Tale of Love
Solaris Mon Amour
Solaris Mon Amour
Elfriede Jelinek - język wyzwolenia
Elfriede Jelinek – Language Unleashed
Fantastyczny Matt Parey
Fantastic Matt Parey