Niewinność
Innocence
Pornograficzna rewolucja
Fierce: A Porn Revolution
Bobi Wine. Prezydent z getta
Bobi Wine: The People's President
Lyra
Lyra
Rozmowy z granicy
Border Conversations
Dewayne "Lee" Johnson kontra Monsanto
Into the Weeds: Dewayne "Lee" Johnson vs Monsanto Company
Nowa umowa społeczna
Breaking Social
Części intymne
Body Parts
Całe to piękno i krew
All the Beauty and the Bloodshed
Queendom
Queendom
Dwukrotnie skolonizowana
Twice Colonized
Pod niebem Damaszku
Under the Sky of Damascus
Nazwisko Viet imię Nam
Surname Viet Given Name Nam
PARADA - Don't Rain on Our Parade
Don't Rain on Our Parade
Skąd dokąd
In the Rearview
Inwigilacja. Dla dobra ogółu
Total Trust
Zła prasa
Bad Press
Elfriede Jelinek - język wyzwolenia
Elfriede Jelinek – Language Unleashed
Przegrupowanie
Regrouping
Sprzątające nocą
Nightcleaners
Pieśń kobiet z góry Chenoua
The Nouba of the Women of Mount Chenoua
Nago.Głośno.Dumnie.
Naked.Loud.Proud.
Siedem zim w Teheranie
Seven Winters in Tehran
Ucieczka z Utopii
Beyond Utopia