Królowa nowojorskich kin porno
Queen of the Deuce
Kowboje-poeci
Cowboy Poets
Casa Susanna
Casa Susanna
Bohater_ka
Subject
Dewayne "Lee" Johnson kontra Monsanto
Into the Weeds: Dewayne "Lee" Johnson vs Monsanto Company
Rasistowskie drzewa
Racist Trees
Modląc się o Armageddon
Praying for Armageddon
Sex work
Labor
Lynch / Oz
Lynch / Oz
Całe to piękno i krew
All the Beauty and the Bloodshed
Nazwisko Viet imię Nam
Surname Viet Given Name Nam
Opowieść o miłości
A Tale of Love
Zapominając Wietnam
Forgetting Vietnam
Jurassic Punk
Jurassic Punk
Whitman Brook
Whitman Brook
Zła prasa
Bad Press
Przepowiednia burzy
A Storm Foretold
Joonam
Joonam
Przegrupowanie
Regrouping
Incydent
Incident
Lato kolibrów
Hummingbirds
Nam June Paik. Księżyc to najstarszy telewizor
Nam June Paik: Moon Is The Oldest TV