Reasamblaż
Reassemblage
Przegrupowanie
Regrouping
Selbé: Jedna pośród wielu
Selbé: One Among Many
Pożegnanie zimy
After Winter Comes Spring
Sprzątające nocą
Nightcleaners
Pieśń kobiet z góry Chenoua
The Nouba of the Women of Mount Chenoua