Filipka
Filipka
Szanowna Pani
Dear Madam
Incydent
Incident
Sceny z wydobycia
Scenes of Extraction
Ostatnie sprawy
Last Things
Podając się za wielką sowę szarą
Passing as a Great Grey Owl