Niewinność
Innocence
Swatka ISIS
The Matchmaker
Bobi Wine. Prezydent z getta
Bobi Wine: The People's President
Nowa umowa społeczna
Breaking Social
Modląc się o Armageddon
Praying for Armageddon
Społeczeństwo spektaklu
The Society Of the Spectacle
Inwigilacja. Dla dobra ogółu
Total Trust
I król rzekł: "Co za fantastyczna maszyna!"
And the King Said, What a FANTASTIC MACHINE
Zła prasa
Bad Press
Przepowiednia burzy
A Storm Foretold
Kult końca świata
AUM: The Cult At The End Of The World
Ucieczka z Utopii
Beyond Utopia
Sceny z wydobycia
Scenes of Extraction