Reporterki. Trzy kobiety i wojna
Trained to See – Three Women and the War
Bezmiar. Świat Luigiego Ghirriego
Infinity. The World of Luigi Ghirri
Sowieckie przystanki autobusowe
Soviet Bus Stops
Całe to piękno i krew
All the Beauty and the Bloodshed
Naświetlając Muybridge'a
Exposing Muybridge
Opowieść o miłości
A Tale of Love
Sól ziemi
The Salt of the Earth