Dewayne "Lee" Johnson kontra Monsanto
Into the Weeds: Dewayne "Lee" Johnson vs Monsanto Company
Ile za sztukę?
How much for art?
Nowa umowa społeczna
Breaking Social
W zgodzie z naturą
Wild Life
Łap gołębia!
Million Dollar Pigeons
Społeczeństwo spektaklu
The Society Of the Spectacle
Co z Chinami?
What About China?
Selbé: Jedna pośród wielu
Selbé: One Among Many
Pożegnanie zimy
After Winter Comes Spring
Sprzątające nocą
Nightcleaners
Świat po pracy
After Work
Sceny z wydobycia
Scenes of Extraction