Muzyka dla czarnych gołębi
Music For Black Pigeons
Kowboje-poeci
Cowboy Poets
Tańcząc Pinę
Dancing Pina
Bohater_ka
Subject
Kino według Godarda
Godard Cinema
Werner Herzog. Radykalny marzyciel
Werner Herzog: Radical Dreamer
Apolonia, Apolonia
Apolonia, Apolonia
Jane Campion. Kobieta kina
Jane Campion: The Cinema Woman
Art Talent Show
Art Talent Show
Ile za sztukę?
How much for art?
Sowieckie przystanki autobusowe
Soviet Bus Stops
Złom
Scrap
Pianoforte
Pianoforte
Białe jaja na ścianach
White Balls on Walls
Dziki
The WIld One
Lynch / Oz
Lynch / Oz
Nazywam się Alfred Hitchcock
My name is Alfred Hitchcock
Naświetlając Muybridge'a
Exposing Muybridge
Kwiaty nizin
Prairie Flowers
Pod niebem Damaszku
Under the Sky of Damascus
Solaris Mon Amour
Solaris Mon Amour
Sól ziemi
The Salt of the Earth
BV Doshi. Obietnica architekta
The Promise. Architect BV Doshi
Niedźwiedź
Bear
Nago.Głośno.Dumnie.
Naked.Loud.Proud.
Filipka
Filipka
Fantastyczny Matt Parey
Fantastic Matt Parey
Szanowna Pani
Dear Madam
Ostatnie sprawy
Last Things
Podając się za wielką sowę szarą
Passing as a Great Grey Owl
Nam June Paik. Księżyc to najstarszy telewizor
Nam June Paik: Moon Is The Oldest TV