Historia naturalna zniszczenia
The Natural History of Destruction
Rozmowy z granicy
Border Conversations
Płomienne głosy
Ardent Other
Elfriede Jelinek - język wyzwolenia
Elfriede Jelinek – Language Unleashed
Pożegnanie zimy
After Winter Comes Spring