Cząstki nieba
Fragments From Heaven
Art Talent Show
Art Talent Show
Rasistowskie drzewa
Racist Trees
Sowieckie przystanki autobusowe
Soviet Bus Stops
Mariupolis 2
Mariupolis 2
W Ukrainie
In Ukraine
W cieniu Boko Haram
Le spectre de Boko Haram
Ziemia poruszona
Disturbed Earth
Trzy kobiety
Three Women