Zróbmy lepszego człowieka
Make People Better
Wirtualna sobowtórka
Made to Measure
Złom
Scrap
Ja, ty i zombie
Knit's Island
Najdłuższe pożegnanie
The Longest Goodbye
Czekając na przypływ
Against the Tide
Inwigilacja. Dla dobra ogółu
Total Trust
I król rzekł: "Co za fantastyczna maszyna!"
And the King Said, What a FANTASTIC MACHINE
Świat po pracy
After Work
Sceny z wydobycia
Scenes of Extraction
Scena myśli
Theatre of Thought
32 dźwięki
32 Sounds