Zróbmy lepszego człowieka
Make People Better
Cząstki nieba
Fragments From Heaven
Najdłuższe pożegnanie
The Longest Goodbye
Koniec czasu. Wszystko zaczyna się teraz
The End of Time
Spotkania na krańcach świata
Encounters at the End of the World
Sceny z wydobycia
Scenes of Extraction
Ostatnie sprawy
Last Things
Scena myśli
Theatre of Thought
32 dźwięki
32 Sounds