Niewinność
Innocence
Bobi Wine. Prezydent z getta
Bobi Wine: The People's President
Rasistowskie drzewa
Racist Trees
Nowa umowa społeczna
Breaking Social
Całe to piękno i krew
All the Beauty and the Bloodshed
Queendom
Queendom
Dwukrotnie skolonizowana
Twice Colonized
Pod niebem Damaszku
Under the Sky of Damascus
PARADA - Don't Rain on Our Parade
Don't Rain on Our Parade
Zła prasa
Bad Press
Siedem zim w Teheranie
Seven Winters in Tehran
Ucieczka z Utopii
Beyond Utopia