Nie znikniemy
We Will Not Fade Away
Budząc się w ciszy
waking up in silence
Mariupolis 2
Mariupolis 2
W Ukrainie
In Ukraine
Wschodni front
Eastern Front
Skąd dokąd
In the Rearview
Powiedz tato
Say Daddy