Jeszcze mnie nie znasz
Getting To Know You
Ile za sztukę?
How much for art?
Dziewczyńskie historie
Girls' Stories
Prawy chłopak
Polish Prayers
Leon
Leon
Pianoforte
Pianoforte
W Ukrainie
In Ukraine
Vika!
Vika!
Garstka ziemi
Handful of Dirt
Mały chłopiec
Little Boy
Ściana cieni
The Wall of Shadows
Solaris Mon Amour
Solaris Mon Amour
Kiosk
The Kiosk
Rewolucja 21
Revolution 21
Fantastyczny Matt Parey
Fantastic Matt Parey