Muzyka dla czarnych gołębi
Music For Black Pigeons
Tańcząc Pinę
Dancing Pina
Bezmiar. Świat Luigiego Ghirriego
Infinity. The World of Luigi Ghirri
Pianoforte
Pianoforte
Miúcha. Głos bossa novy
Miúcha, The Voice of Bossa Nova
Naświetlając Muybridge'a
Exposing Muybridge
Vika!
Vika!
Jurassic Punk
Jurassic Punk
BV Doshi. Obietnica architekta
The Promise. Architect BV Doshi
Dublin. Muzyka z North Circular
North Circular
Nam June Paik. Księżyc to najstarszy telewizor
Nam June Paik: Moon Is The Oldest TV
32 dźwięki
32 Sounds