Rozprawa o Afrykę
African Moot
Niewinność
Innocence
Swatka ISIS
The Matchmaker
Śledczy
The Investigator
W brzasku Aurory
Aurora's Sunrise
Dzieci chaosu
Children of Chaos
Skąd dokąd
In the Rearview
Inwigilacja. Dla dobra ogółu
Total Trust
Przepowiednia burzy
A Storm Foretold
Siedem zim w Teheranie
Seven Winters in Tehran
Ucieczka z Utopii
Beyond Utopia
W teatrze przemocy
Theatre of Violence