Zbyt blisko
Too Close
Upadek
The Fall
Wszystko, co zostało do zobaczenia
All That Remains To Be Seen
NIKKI
NIKKI
Ostatni żigolo
The Last Seagull
Zobacz, do czego mnie doprowadziłeś
Look What You Made Me Do
Jedna na milion
One in a Million
Prawy chłopak
Polish Prayers
Najdłuższe pożegnanie
The Longest Goodbye
(Nie)śmiertelność
(Im)mortals
Joonam
Joonam
Adamant
On the Adamant