Niewinność
Innocence
Apolonia, Apolonia
Apolonia, Apolonia
Pustelnik z Treig
The Hermit of Treig
Nie znikniemy
We Will Not Fade Away
Pianoforte
Pianoforte
Całe to piękno i krew
All the Beauty and the Bloodshed
Siostrzeństwo świętej sauny
Smoke Sauna Sisterhood
Pod niebem Damaszku
Under the Sky of Damascus
Czekając na przypływ
Against the Tide
Pieśni wielorybów
Whale Nation
Zła prasa
Bad Press
W teatrze przemocy
Theatre of Violence