Muzyka dla czarnych gołębi
Music For Black Pigeons
Amatorski klub filmowy
A Bunch of Amateurs
Tańcząc Pinę
Dancing Pina
Kino według Godarda
Godard Cinema
Werner Herzog. Radykalny marzyciel
Werner Herzog: Radical Dreamer
Apolonia, Apolonia
Apolonia, Apolonia
Jane Campion. Kobieta kina
Jane Campion: The Cinema Woman
Bezmiar. Świat Luigiego Ghirriego
Infinity. The World of Luigi Ghirri
Pianoforte
Pianoforte
Całe to piękno i krew
All the Beauty and the Bloodshed
Dublin. Muzyka z North Circular
North Circular
Nam June Paik. Księżyc to najstarszy telewizor
Nam June Paik: Moon Is The Oldest TV