Rozprawa o Afrykę
African Moot
Niewinność
Innocence
Śledczy
The Investigator
Lyra
Lyra
W brzasku Aurory
Aurora's Sunrise
Wschodni front
Eastern Front
Pod niebem Damaszku
Under the Sky of Damascus
Inwigilacja. Dla dobra ogółu
Total Trust
Zła prasa
Bad Press
Siedem zim w Teheranie
Seven Winters in Tehran
Ucieczka z Utopii
Beyond Utopia
W teatrze przemocy
Theatre of Violence