Wykład: Ucząc się od Ahmadabadu – styl międzynarodowy a rodzima architektura Indii


sobota, 20 maja, 14:00, DCF, sala Warszawa

po filmie BV DOSHI. OBIETNICA ARCHITEKTA, reż. Jan Schmidt-Garre
Wykład: Ucząc się od Ahmadabadu – styl międzynarodowy a rodzima architektura Indii

PL

Dokument poświęcony indyjskiemu architektowi Balkrishnie Vithaldasowi Doshi skupia się na współtworzonych przez niego realizacjach w Ahmadabadzie – mieście, gdzie dzieła modernistów sąsiadują z architekturą wernakularną. Jego projekty cechowały się społeczną odpowiedzialnością oraz połączeniem stylu międzynarodowego z lokalnym otoczeniem i klimatem. Wykład po pokazie pozwoli na poszerzenie kontekstu działalności zachodnich modernistów w latach 50. i 60., ukazując źródła inspiracji ich projektów. Odwołując się do lokalnych tradycji projektowych, spróbujemy dostrzec potencjał „niedoskonałości” (tematu 11. edycji festiwalu MIASTOmovie). Powstałe w wyniku nieprofesjonalnego budownictwa mogą być one inspiracją dla współczesnej architektury, uwzględniającej potrzeby odbiorców i odbiorczyń.

Gość:
Michał Chadera – absolwent dziedzictwa kultury materialnej na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie również student historii. Asystent w Dziale Edukacji Muzeum Architektury we Wrocławiu. Jego zainteresowania badawcze to architektura i urbanistyka XIX i XX wieku oraz szeroko pojęta dyskusja na temat problematyki przestrzeni miejskiej.

Wstęp:
Anka Bieliz

PARTNER: MIASTOmovie, Wrocławska Fundacja Filmowa