Naświetlając Muybridge'a
Exposing Muybridge
Nazywam się Alfred Hitchcock
My name is Alfred Hitchcock
Nie na miejscu
Matter Out of Place
Nie znikniemy
We Will Not Fade Away
Niewinność
Innocence