I król rzekł: "Co za fantastyczna maszyna!"
And the King Said, What a FANTASTIC MACHINE